Rozbiórki – Śląsk i Małopolska

Eljot-Expert ze Śląska wykonuje rozbiórki, a także kompleksowo wykonuje projekty techniczne rozbiórkowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, czy projekty technologii i organizacji robót rozbiórkowych. Przyjęte zlecenia realizujemy od razu. Pracami rozbiórkowymi zajmujemy się już od wielu lat. W tym czasie udało nam się stworzyć zgrany zespół ekspertów, dzięki czemu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Co więcej, mamy specjalistyczne zaplecze techniczne, które jest niezbędne do wydajnego i bezpiecznego prowadzenia rozbiórek. Dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Rozbiórki na Śląsku i w Małopolsce – kiedy potrzebne jest zezwolenie?

Wykonaliśmy już wiele rozbiórek na Śląsku i w Małopolsce. Zajmujemy się nie tylko prowadzeniem prac, ale również służymy radą naszym klientom. Warto wiedzieć, że większość prac rozbiórkowych wymaga jedynie złożenia odpowiedniego wniosku do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Zatem, w jaki przypadkach potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenia na rozbiórkę potrzebujesz, gdy prace obejmują:

 • budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską;
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
  • wpisane do rejestru zabytków,
  • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
  • uznane za pomnik historii,
  • znajdują się w parku kulturowym,
  • podlegają ochronie konserwatorskiej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy rozbiórka dotyczy obiektów znajdujących się na terenie zakładów górniczych.Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

W tym przypadku pozwolenie na rozbiórkę potrzebne jest, gdy prace obejmują:

 • obiekty budowlane maszyn wyciągowych,
 • szybowe wieże wyciągowe,
 • budynki nadszybi,
 • obiekty budowlane urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
 • wolnostojące budynki: centrali, dyspozytorni (wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania) oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych,
 • obiekty budowlane stacji wentylatorów głównych,
 • obiekty budowlane przeznaczone dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.

Jeśli chcesz mieć pewność, że dana rozbiórka może zostać wykonana bez zezwolenia, to skontaktuj się z nami. Nasi eksperci na bieżąco śledzą zmiany prawne, które dotyczą tego segmentu budownictwa. Chętnie też odpowiedzą na inne pytania związane z rozbiórką konkretnego obiektu.

Rozbiórki – gdzie działamy?

Nasza firma prowadzi rozbiórki na Śląsku i w Małopolsce. Jednakże nie zamykamy się na zlecenia spoza tych regionów. Jeśli chcesz wiedzieć, czy wykonamy rozbiórkę w Twojej miejscowości, to skontaktuj się z naszym biurem.

Prowadzimy:

Twoja miejscowość nie znajduje się na liście, ale jest w pobliżu wskazanych miast?

Zadzwoń lub napisz do nas! Wspólnie ustalimy szczegóły rozbiórki.